ovk i Västerås

OVK

Med hjälp av en OVK säkerställer vi att ventilationssystemet fungerar optimalt och att inomhusluften är hälsosam att andas.

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) är en central del av att säkerställa god inomhusluftkvalitet och hälsosamma boendemiljöer. I Västerås, såsom i andra svenska städer, är OVK en viktig process för fastighetsägare och hyresvärdar för att säkerställa att ventilationssystemen fungerar korrekt och att de uppfyller gällande regler och standarder.

Säkerställ att luften ni andas är bra

OVK är en lagstadgad process som måste utföras regelbundet. Denna kontroll innebär att en certifierad ventilationskontrollant granskar och bedömer ventilationssystemet i fastigheten. Syftet är att säkerställa att ventilationssystemet fungerar optimalt och att inomhusluften är hälsosam att andas. Dessutom hjälper OVK till att spara energi och pengar genom att identifiera eventuella fel och ineffektiviteter i ventilationssystemet.

Regelbunden OVK hjälper dig att upptäcka brister i tid

Det finns flera viktiga aspekter av OVK som fastighetsägare och hyresvärdar måste vara medvetna om. För det första, OVK måste utföras med jämna mellanrum enligt fastställda tidsramar. Regelbundna kontroller säkerställer att ventilationssystemet alltid är i god form och att eventuella problem upptäcks i tid.

OVK ska göras med ett mellanrum på:

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
(FX/FTX-ventilation = ventilation med värmeåtervinning).

Säkra en hälsosam inomhusmiljö med Västerås Ventilation

OVK måste utföras av certifierade och auktoriserade ventilationskontrollanter. Dessa experter har den nödvändiga kunskapen och kompetensen för att genomföra en noggrann bedömning av ventilationssystemet och rapportera eventuella brister eller problem.

För att säkerställa att du följer lagstiftningen och skapar en hälsosam inomhusmiljö, finns vi som specialister till hands. Genom att ta hjälp av oss kan du vara säker på att ditt ventilationssystem fungerar korrekt och att du följer alla regler och bestämmelser. Kontakta en certifierad OVK-expert i Västerås idag för att boka din nästa OVK-kontroll och säkerställ en sund inomhusmiljö för dig själv, din familj eller dina hyresgäster.

Utforska vårt utbud av tjänster och upptäck hur vi kan hjälpa dig att andas lättare och leva bättre.