vi isolerar din ventilation

isolering

Vi på Västerås Ventilation kan tillhandahålla en totallösning när det gäller ventilationsanläggningar. Där är en stor del av arbetet isolering av kanalerna.

Ventilationsisolering behövs bland annat för att kunna begränsa och reglera värmeförlusterna i ett ventilationssystem. Att minska värmeförlusterna i luftkanaler är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt, eftersom det både sänker energiförbrukningen och driftkostnaderna.

Säkerhet i fokus: BBR krav för brandsäkra ventilationskanaler

Boverkets Byggregler, BBR, ställer krav på att ventilationskanaler ska förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är placerade i, under den tid som brandcellskravet anger. Dessutom ska ventilationskanaler som går genom brandavskiljande byggnadsdelar utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls.

Energieffektivitet

Isolering av ventilationssystem är en viktig komponent när det gäller att upprätthålla energieffektiviteten och komforten i byggnader. Genom att isolera ventilationen kan du minimera värmeförluster under kalla månader och förhindra överhettning under varma sommardagar. Detta resulterar i betydligt lägre energikostnader och en mer stabil inomhustemperatur året runt.

Minska kondens, mögel och buller med ventilationsisolering

En välisolerad ventilation minskar även risken för kondensbildning, vilket i sin tur minskar risken för mögel- och fuktproblem. Dessutom kan ljudisolering integreras i ventilationen för att minska buller och skapa en tystare inomhusmiljö.

Optimera ditt ventilationssystem med Västerås Ventilation

Västerås Ventilation är experter på att säkerställa att din ventilation är korrekt isolerad för att möta behov kring klimatpåverkan eller buller. Vi använder högkvalitativa isoleringsmaterial och tekniker för att säkerställa maximal energieffektivitet och komfort. Investera i isolering av din ventilation och njut av en bättre inomhusmiljö och minskade energikostnader.

Utforska vårt utbud av tjänster och upptäck hur vi kan hjälpa dig att andas lättare och leva bättre.